EWA WASZKIEWICZ 664 775 990

Polityka prywatności

Jako Psycholog uprzejmie informuje, że przetwarzam Twoje dane osobowe. Troska o poufność powierzonych przez Ciebie danych jest dla mnie kluczowa. Stosuję wymogi prawa, w tym RODO, a także dbam w sposób praktyczny, aby Twoje dane osobowe były w pełni bezpieczne. Zakres i szczegóły przetwarzania Twoich danych osobowych przedstawiam poniżej. W razie jakichkolwiek pytań, czy uwag proszę o kontakt ze mną.

Korzystając z Serwisu internetowego www.pracowniawaszkiewicz.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanej w niej celach prosimy o wyłączenie cookies w przeglądarce. Zaakceptowanie poprzez kliknięcie „OK”. Zamknij.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zastosowania plików cookies i innych technologii w obrębie Serwisu internetowego www.pracowniawaszkiewicz.pl

§1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego dokumentu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator: Psycholog Ewa Waszkiewicz, prowadząca gabinet psychologiczny w następującej siedzibie: ul. Mickiewicza 4, pok. 317, 10-549 Olsztyn.

Telefon: +48 664 775 990.
E-mail: info@pracowniawaszkiewicz.pl
Strona internetowa: www.pracowniawaszkiewicz.pl

2. Administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”): Psycholog Ewa Waszkiewicz.

3. Serwis internetowy – witryna internetowa umieszona pod adresem www.pracowniawaszkiewicz.pl

4. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z serwisu internetowego.

5. Inspektor Ochrony Danych – nie wyznaczono.

§2
CELE PRZETWARZANIA

Poniżej przedstawiony jest  cel przetwarzania danych osobowych:
1. W celu zawarcia i wykonywania umowy (kontraktu) na prowadzenie procesu wsparcia, na podstawie zainteresowania Użytkownika usługami w tym zakresie.
2. W celu realizacji procesu superwizji, w którym jako Psycholog, współpracuje:
2.1. Z bardziej doświadczonym praktykiem, jako swoim superwizorem.
2.2. Z innymi specjalistami (interwizja).
2.3. Aby poszerzyć umiejętności zawodowe i, co istotne, zapewnić Użytkownikowi bezpieczeństwo przy toczącym się procesie wsparcia.
2.4. W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Psychologa.
2.5. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Psychologa.
2.6. W celu badania satysfakcji klientów/pacjentów i określania jakości obsługi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Psychologa.
2.7. W celu oferowania Użytkownikowi innych usług Psychologa, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkownika, co jest prawnie uzasadnionym interesem Psychologa.

§3
DANE OSOBOWE

1. Użytkownik może dobrowolnie przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy znajdujących się w serwisie internetowym, takich jak formularz zgłoszenia, formularz zamów usługę, płatność on-line.

2. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego, obejmujące: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wiek, przetwarzane są wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w celu umówienia wizyty, realizacji usług lub/i wystawienia faktury/rachunku.

3. Administrator niniejszym informuje, iż dołoży wszelkich starań w celu zagwarantowania poufności przekazanych mu danych osobowych. Jednocześnie Administrator pragnie wskazać, iż przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego, oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiedniej ochrony przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

§ 4
ODBIORCY DANYCH

Istnieje możliwość, iż dane osobowe Użytkownika, które są przetwarzane, będę udostępnione do następujących kategorii podmiotów:
1. Dane zwykłe:

1.1. Firmy księgowej niezbędne do wystawienia faktur (dane przedsiębiorstwa).

1.2. Firmy informatycznej niezbędne do zabezpieczenia Serwisu internetowego.

1.3. Agencji marketingowej niezbędne do wykonania usług (profil użytkownika).

Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza teren Polski, ani poza teren Unii Europejskiej, ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 5
PLIKI COOKIES

1. Ta witryna używa plików cookie – małych plików tekstowych, które są umieszczane na komputerze, aby ułatwić witrynę zapewnić lepsze korzystanie z niego. Ogólnie cookies służą do przechowywania preferencji użytkowników, przechowywania informacji dotyczących rzeczy w rodzaju koszyka, a także do anonimowych danych śledzących do aplikacji innych firm, takich jak Google Analytics. Korzystając ze strony Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
3. Administrator niniejszym wskazuje, iż zawartość plików cookies nie daje możliwości identyfikacji danego Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
4. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, iż może on samodzielnie i w każdym czasie zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w zakresie przechowywania plików cookies i uzyskiwania dostępu do urządzeń Użytkownika. Niemniej jednak, należy mieć na uwadze iż w takiej sytuacji korzystanie z serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.
5. Administrator informuje niniejszym, iż Użytkownik w każdej chwili może usunąć zapisane przez Administratora pliki cookies poprzez wykorzystanie odpowiednich funkcji użytkowanej przeglądarki internetowej.

§ 6
INNE TECHNOLOGIE

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony: kody śledzenia Google Analitycs, Google Tag Manager, Google Search Console – w celu analizy statystyk Strony.

§7
LOGI SERWERA

1.Podczas korzystania z serwisu internetowego serwery w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik itp.
2. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie umożliwiają identyfikacji danego Użytkownika, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 8
PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługuje:

1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
3. Prawo do usunięcia danych. Jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać dane, może on zażądać, aby zostały usunięte.
4. Ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik może zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli zdaniem Użytkownika Administrator  ma nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub nie chce, aby Administrator je usunął, bo są potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
5.1. Sprzeciw „marketingowy”. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
5.2. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Użytkownik ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest mu niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Musi wtedy wskazać swoją szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Administratora przetwarzania objętego sprzeciwem. Administrator przestanie przetwarzać dane Użytkownika w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez niego danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub też, że dane Użytkownika są mu niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi na podstawie umowy lub jego zgody. Może też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: W każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem. Wskazówki jak wykonywać swoje prawa Użytkownik otrzyma po kontakcie z Administratorem, dane kontaktowe są dostępne między innymi w Serwisie internetowym, jak również powyżej w tym dokumencie. Przed realizacją uprawnień Użytkownika Administrator będzie się musiał upewnić co do tożsamości, czyli odpowiednio go zidentyfikować.

§9
INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI DANYCH

Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne. Jeżeli Użytkownik nie poda danych podstawowych, identyfikujących go przy transakcji w sposób wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza od strony podatkowej, to w takim przypadku Administrator może odmówić zawarcia umowy.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

2. Realizacja uprawnień Użytkownika, o których mowa w §8 następuje poprzez złożenie przez Użytkownika odpowiedniego wniosku:

2.1. Osobiście w gabinecie.

2.2. Za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@pracowniawaszkiewicz.pl

3. Kontakt z administratorem strony możliwy jest pod adresem e-mail: info@pracowniawaszkiewicz.pl

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.