EWA WASZKIEWICZ 664 775 990

Projekt naukowo-badawczy OPVR

Od 3 lat pomagam ludziom rozwijać odporność psychiczną i prowadzę trening rozwoju odporności psychicznej online/VR, który nie jest tylko kreatywnym i ciekawym szkoleniem. To zweryfikowane naukowo, innowacyjne min. w skali europejskiej narzędzie rozwoju w atrakcyjnej formie, jaką jest wirtualna rzeczywistość. To rezultat projektu naukowo-badawczego pt.: Ocena wpływu zastosowania wirtualnej rzeczywistości w szkoleniach rozwijających odporność psychiczną: przeprowadzenie badań mających na celu stworzenie programu rozwoju umiejętności miękkich związanych z odpornością psychiczną w obszarze zawodowym, edukacyjnym i szkoleniowym z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości.

Projekt został stworzony przez zespół R&D firmy PRADMA oraz zespół Psycho, który tworzą:
Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM, Ekspert naukowy,
dr Martyna Kotyśko, UWM, Ekspert naukowy,
Ewa Waszkiewicz, Ekspert, Trener.

Zespół Psycho stworzył od podstaw ćwiczenia rozwijające odporność psychiczną na podstawie koncepcji 4C. Następnie zostały one zweryfikowane przez sędziów kompetentnych i zaimplementowane do wirtualnej rzeczywistości

Zostały zrealizowane dwa główne cele badawcze:
(1) Stworzenie zweryfikowanego naukowo treningu rozwoju OP, który nie ogranicza się do wąsko określonych ról zawodowych, czy poziomu doświadczenia.
(2) Ocena wpływu zastosowania wirtualnej rzeczywistości w szkoleniach mających na celu rozwój OP.


W projekcie wzięły udział osoby w wieku 18+, losowo przydzielone do:

 1. Grupy online (17 osób).
 2. Grupy VR + trener (16 osób).
 3. Grupy autotrening w VR (18 osób).

Wszystkie grupy przeszły ten sam trening, a wyniki pomiędzy nimi zostały porównane za pomocą analiz statystycznych.

Byłam jedynym trenerem w tym projekcie, który obejmował 2 lata badań. Do oceny poziomu odporności psychicznej przed treningiem i po treningu wykorzystano test MTQ48, opracowany przez prof. P. Clougha i D. Strycharczyka we współpracy z AQR Ltd.

Udział w treningu zaczynał się sesją początkową (sesją 0), podczas której uczestnik:

 1. Przedstawiał swoje oczekiwania.
 2. Opowiadał o sobie.
 3. Otrzymywał od trenera informację zwrotną dotyczącą wyników uzyskanych w teście MTQ48 (PRE-TEST).
 4. Omawiał zasady udziału w treningu.

Następnie trening obejmował 16 indywidualnych spotkań treningowych: 2 spotkania w tygodniu po 60 minut każde spotkanie, z zachowaniem co najmniej jednodniowego okresu przerwy między spotkaniami.

Sesja końcowa, określana jako sesja numer 17, służyła:

 1. Omówieniu wyników po zakończeniu realizacji treningu na podstawie MTQ48 (POST-TEST).
 2. Zapoznaniu się z opinią uczestnika na temat treningu.
 3. Nakreśleniu planów rozwojowych.

Przygotowany autorski program rozwoju odporności psychicznej okazał się być skutecznym narzędziem, przynoszącym poprawę obiektywnych rezultatów w zakresie odporności psychicznej. Zgodnie z wynikami naukowymi wszystkie formy treningu (online, VR+trener, autotrening VR) miały przybliżoną skuteczność. Oprócz obiektywnej oceny poziomu odporności zbadano, na ile uczestnicy mają subiektywne przekonanie o zwiększeniu jej poziomu. Większość osób badanych:

 1. Oceniła subiektywnie swoją odporność psychiczną po treningu jako wysoką lub bardzo wysoką.
 2. Oceniła, że relacja z trenerem wpływała na przebieg treningu w stopniu bardzo wysokim.
 3. Była bardzo zadowolona z treningu rozwoju odporności psychicznej niezależnie od formy treningu (online, VR+trener, autotrening VR).

Zespół projektowy jest w trakcie przygotowywania artykułów naukowych, w których zostanie opisana szczegółowo skuteczność treningu i do publikacji wyników badań nie udostępnia bardziej szczegółowych informacji.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.